Вносител на противопожарни врати и прозорци от NINZ S.p.A. – Италия

Елица Дизайн ООД

тел.: 0887857147

e-mail: elitza_dizain@abv.bg

Пожароустойчиви и димоуплътнени завеси

Пожароустойчивите и димоуплътнени завеси на полската фирма „NGR“ са еднопластови и без обливане с вода. Те са с много малко тегло(2,5 кг/м2),като могат да бъдат неподвижни и подвижни, които се спускат при сигнал от ПИЦ. Могат да бъдат 30;60;90 и 120 минутни.Този продукт се използва тогава, когато няма достатъчно място за плъзгаща врата или отвора е твърде голям, тъй като при тях максималния възможен размер е 12000мм/8000мм.Също така се ползват там където се търси естетика.